Alstublieft, uw medicijnen!!


Sinds januari 2014 staat er de prijs van het medicijn en kosten voor “eerste uitgifte“ van het medicijn op uw declaratieoverzicht. Uw medicijnen zijn niet duurder door deze manier van declareren. Er geldt al jaren een apart tarief dat de apotheker in rekening brengt als de cliënt medicijnen voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt. Alleen wordt dat nu apart vermeld.

Kosten “eerste uitgiftegesprek medicijnen”.

  • Registeren van het medicijn, invoeren en (het recept ) checken.
  • Controleren of het medicijn geschikt is voor de cliënt, of hij/ zij niet allergisch is.
  • Nagaan of de cliënt andere medicijnen gebruikt , en of combinatie met het nieuwe medicijn veilig is.
  • Contact opnemen met de arts als dat nodig is.
  • Gebruik, werking en eventuele bijwerkingen worden uitgelegd .
  • Uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket gezet.
  • Schriftelijk uitleg van het medicijn meegegeven, in ieder geval de bijsluiter.
  • De gegevens vastleggen in het digitale patiëntendossier.

Uw apotheker heeft deze zorg aan u verleend volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.

Neem voor vragen over uw declaratieoverzicht contact met uw zorgverzekeraar.